• Breaking News

  Saturday, 17 August 2013

  మనిషి సంతోషంగా ఎప్పుడు ఉంటాడు? శాశ్వత ఆనందం సాధించాలంటే ఎం చేయాలి?

  23:46:00
  సంపద ఉన్నప్పుడే ఇది శాశ్వతం కాదు అని గ్రహించినపుడు సంతోషంగా జీవించగాలుగుతాడు! ఒక్కొక్కపుడు కొందరికి సంపద అయాచితంగా వస్తుంది! ఒక్కోకపుడు...

  సంపద వుంది కదా అని విర్రవీగ కూడదు!

  23:45:00
  ఒక లోట్టిపిట్ట బ్రహ్మకోసం తప్పస్సు చేసింది! దాని తపస్సుకి మెచ్చి ఏదన్న వరం కోరుకోమన్నాడు! ఆ ఒంటె నోరు యోజనాల దూరం సాగే మెడ కావాలి అని క...

  బలవంతుడు అయిన శత్రువు దగ్గర ఎలా ఎదుర్కోవాలి?

  23:38:00
          బలవంతుడు అయిన శత్రువు దగ్గర సమయం వచ్చే వరకు నమస్కారం పెట్టి అణిగిమణిగి ఉండాలి! స్నేహం చేయాలి! నమ్మినట్టే ఉండాలి కానీ నమ్మకూడదు! ఎం...

  స్నేహబలం

  23:36:00
     హిరణ్యకుడు అను ఎలుక, చిత్రాంగుడు అనే జింక, మంథరుడు అనే తాబేలు, లఘుపతకము అనే కాకి వీళ్ళు నలుగురు మిత్రులు. కర్పూర గౌరవము అనే చెరువులో త...

  సంఘటన కేవలం నిమిత్తం(కారణం) మాత్రమే!

  23:35:00
  ఎవరో ఎవరినో చంపారు! ఎవరో ఎవరికోసమో చనిపోయారు! ఎవరో ప్రమాదం జరిగో, ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు కాని, కారణం ఏదైనా కావచ్చు పలానా దానికోసం చనిపో...

  క్రుతఘ్నుడి మాంసం కుక్కలు కూడా ముట్టవ్ - 1

  23:27:00
  పూర్వం ఒక బ్రాహానోత్తముడు తన వ్రుత్తి వదిలి ఒక బోయ స్త్రీని వివాహం చేసుకొని విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తించాడు! కానీ ఇంకా సంపద మీద కోరిక తీరక దొం...

  క్రుతఘ్నుడి మాంసం కుక్కలు కూడా ముట్టవ్ - 2

  23:26:00
  కొనసాగింపు... తెల్లారిన తరువాత నడిజంగుడు వచ్చి బ్రాహ్మణుడితో ఇక్కడికి దగ్గరలో న మిత్రుడు విరూపాక్షుడు అనే రాక్షస రాజు ఉన్నాడు! అతను ఎంతో...

  క్రుతఘ్నుడి మాంసం కుక్కలు కూడా ముట్టవ్ - 3

  23:25:00
     గౌతముడు మాత్రం నిద్రపోకుండా ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఒక దిక్కుమాలిన ఆలోచన వచ్చింది! రేపు ఉదయం బయలుదేరాలి! మద్యలో ఆహారం లేదు! ఈ కొంగతో నాపని అయి...

  స్ధితప్రజ్ణ్జుడని ఎవరిని ఆంటారు?

  23:18:00
  నిందాస్తుతులందూ, శీతోష్ణాదులందు, కలిమి లేములందూ, సుఖదు:ఖాదులందూ సముడై, లభించిన దానితో సంతౄప్తుడై అభిమాన్నని విడచి, అరిషడ్వర్గాలను జయించి ...

  Yaksha Prasna

  23:17:00
  ధర్మరాజునకి యక్షుడు వేసిన ప్రశ్న! ఏదైనా గొప్ప ఆశ్చర్యకర విషయం చెప్పు! అందరికి తెలిసుండాలి! కానీ ఆశ్చర్యపోవాలి! ప్రపంచం అనే మూకుట్లో సూర్...

  లక్ష్మణ దేవర నవ్వు

  23:16:00
  రావణుడు మరణించిన తరవాత కపి సైన్యంతో విభీషణ,అంగద,సుగ్రీవులతో, సీతా లక్ష్మణులతో అయోధ్య చేరి పట్టాభిషేకం చేసుకుంటూ ఉన్న సందర్భం. పట్టాభిష...

  అసురులు తాగేది శురాపానం, దేవతలు తాగేది సోమపానం

  23:14:00
  అసురులు తాగేది శురాపానం, దేవతలు తాగేది సోమపానం (యజ్ఞంలో ఇచ్చేది సోమపానం).. సురాపానం తగినవారికి పంచ మహాపాతకాలు చుట్టుకుంటాయి అని శాస్త్రం!అ...

  Neethikathalu : 1

  22:57:00
  విశ్వాసమున్నవానికికదా విలువ అర్ధమయ్యేది ఒక గురువుగారివద్దకు ఒకాయన శిష్యరికం చెయ్యాలని చేరాడు. గురువుని సేవించుకుని వారి అనుగ్రహం కలిగిన...

  Fashion

  Beauty

  Travel